Oferujemy następujące usługi:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  • Przygotowywanie miesięcznych raportów: bilans, rachunek zysków i strat, otwarte salda rozrachunków z kontrahentami;
  • Dostarczanie innych raportów zdefiniowanych przez Klienta lub według potrzeb Klienta;
  • Wprowadzanie płatności do systemu bankowego Klienta lub pełne procesowanie płatności na bazie pełnomocnictwa i według określonych procedur;
  • Inne usługi według potrzeb Klienta.
Finanse

Finanse

Więcej
Księgowość

Księgowość

Więcej
Consulting

Consulting

Więcej