Oferujemy następujące usługi finansowe:

  • Przygotowywanie raportów skonsolidowanych dla grupy spółek na bazie danych księgowych dostarczonych przez Klienta;
  • Przygotowywanie raportów dla Zarządu, Właścicieli lub innych odbiorców na bazie danych księgowych dostarczonych przez Klienta;
  • Nadzór nad księgowością wewnętrzną Klienta – pełnienie roli Głównego Księgowego;
  • Przygotowywanie budżetów lub innych projekcji danych finansowych;
  • Inne według potrzeb Klienta.